Loading...
Cột Composite

Cột Composite dạng nhỏ cửa ra ở trên


Giá: 1.200.000 VNĐ

Còn hàng

Cột Composite có nhiều ký hiệu khác nhau, có hai loại chủ yếu là cột composite cửa ra ở trên và cột có cửa ra ở dưới.

Ký hiệu và kích thước của các loại cột được mô tả trong bảng chi tiết dưới đây:

TT

Model

Lưu lượng (m3/h)

Kích thước (mm)

Kích thước cửa

Ghi chú

1

 

735

 

0,5

 

Ф 178 x 890

 

2,5”

Cửa ra ở trên

2

 

844

 

0,9

 

Ф 200 x 1100

 

2,5”

Cửa ra ở trên

3

 

1054

 

1,3

 

Ф 250 x 1400

 

2,5”

Cửa ra ở trên

4

 

1252

 

1,8

 

Ф 300 x 1320

 

2,5”

Cửa ra ở trên

5

 

1354

 

2,1

 

Ф 330 x 1375

 

2,5”

Cửa ra ở trên

6

 

1465

 

2,5

 

Ф 350 x 1620

 

2,5”

Cửa ra ở trên

7

 

1665

 

3,2

 

Ф 400 x 1620

 

2,5”

Cửa ra ở trên

8

 

1865

 

4,0

 

Ф 450 x 1620

4”

Cửa ra ở trên

9

 

2069

 

5,2

 

Ф 500 x 1750

 

4”

Có 2 loại:

1: Cửa ra ở trên

2: Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4”

10

 

2472

 

7,3

 

Ф 600 x 1850

 

4”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4”

11

 

3072

 

11,4

 

Ф 750 x 1850

 

4”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4”

12

 

3672

 

16,4

 

Ф 900 x 1850

 

4”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4”

13

 

4072

 

19,0

 

Ф 1000 x 1850

 

4”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4”

14

 

4872

 

26,2

 

Ф 1200 x 1850

6”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 6”

15

 

6094

 

42,0

 

Ф 1500 x 1850

 

6”

Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 6”

Sản phẩm cùng loại

...