Loading...
lam mem

Hệ thống làm mềm nước


[Liên hệ]

Còn hàng

Có nhiều ý liến cho rằng lọc nước và làm mềm nước là giống nhau do các chức năng của hai công nghệ này thường được coi là tương đồng và có thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên trên thực tế, hai công nghệ này phục vụ cho các mục đích rất khác nhau. Mục đích chính của việc lọc nước là làm sạch và loại bỏ chất ô nhiễm trong nước phục vụ cho việc ăn uống và các mục đích khác. Trong khi mục đích chính của việc làm mềm nước là loại bỏ các khoáng chất như Ca và Mg có trong nguồn nước, quá trình làm mềm nước sẽ không loại bỏ được các chất hóa học độc hại hoặc vi khuẩn

...