Loading...

Hướng dẫn vận hành, sục rửa hệ thống lọc giếng khoan Thiên Sơn.

Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách sục rửa hệ thống lọc nước giếng khoan Thiên Sơn.

Hệ thống lọc nước TS201, TS202:

Thiết bị lọc nước TSA02, TSA01:

Thiết bị lọc nước TSA03:

Hệ thống lọc nước TS301, TS302: