Loading...

Tin tức

Các công trình lọc nước đã thi công

 Một số hình ảnh Thien Son Group thi công , lắp đặt, các công trình dây chuyền lọc nước giếng khoan, xu ly nuoc thai lọc nước sinh hoạt, tinh khiết công nghiệp,... nâng cấp cải tạo dây chuyền lọc nước RO đã và đang sử dụng...

Hình ảnh thay vật liệu hệ thống lọc nước sinh hoạt công ty Many (Thái Nguyên):

thay vât liệu many

xu ly nuoc thai

Thay vật liệu hệ thống lọc nước giếng khoan công ty cổ phần dược phẩm Hoa Linh ( Hà Nội):

thay vat lieu hoa linh

Lắp đặt hệ thống xử lý nước giếng khoan 4m3/h  tại công ty cổ phần May Kinh Bắc( Từ Sơn):

4m3 may kinh bac

Hệ thống xử lý nước sinh hoạt Công ty TNHH chế biến nông sản thực phẩm HAGIMEX:

hagimex

Dây chuyền lọc nước đ&o