Loading...

Tin tức

Các công trình lọc nước đã thi công

 Một số hình ảnh Thien Son Group thi công , lắp đặt, các công trình dây chuyền lọc nước giếng khoan, xu ly nuoc thai lọc nước sinh hoạt, tinh khiết công nghiệp,... nâng cấp cải tạo dây chuyền lọc nước RO đã và đang sử dụng...

Hình ảnh thay vật liệu hệ thống lọc nước sinh hoạt công ty Many (Thái Nguyên):

thay vât liệu many

xu ly nuoc thai

Thay vật liệu hệ thống lọc nước giếng khoan công ty cổ phần dược phẩm Hoa Linh ( Hà Nội):

thay vat lieu hoa linh

Lắp đặt hệ thống xử lý nước giếng khoan 4m3/h  tại công ty cổ phần May Kinh Bắc( Từ Sơn):

4m3 may kinh bac

Hệ thống xử lý nước sinh hoạt Công ty TNHH chế biến nông sản thực phẩm HAGIMEX:

hagimex

Dây chuyền lọc nước đóng chai đóng bình công suất 1500l tại  công ty TNHHSXTM nhập khẩu Ngọc Quỳnh ( Bắc Giang):

ngoc quynh

Hệ thống lọc nước giếng khoan, cung cấp nước bể bơi công ty TNHH Thức Lý ( Lại Thượng, Thạch Thất):

3m3

 Hệ thống xử lý nước đóng chai, đóng bình Công ty TNHH và SX Hương Thủy( Phúc Thọ):

huong thuy

Hệ thống xử lý nước nấu bia  công  ty  Mr Hồ Quốc Văn ( Nghệ An):

vivaco