Loading...

Tin tức

Lọc nước máy, xử lý nước đầu nguồn

Có thể nói ngoài thực phẩm thì chất lượng nguồn nước đóng vai trò quan trọng trong vấn đề bảo vệ sức khỏe của con người. Nếu lọc nước để ăn uống trực tiêp được sử dụng bởi các máy lọc nhỏ như: máy RO, Nano thì lọc nước để sinh hoạt chính là xử lý đầu nguồn bằng các hệ thống lọc. Xử lý nước đầu nguồn không chỉ làm tăng tuổi thọ cho các máy lọc nước nhỏ mà còn làm tăng khả năng lọc của các máy lọc. Thêm vào đó, lọc nước đầu nguồn tốt còn khiến cho đường ống, các thiết bị vệ sinh khác không bị hỏng hóc.

  Tại thành phố Hà Nội, nguồn nước máy thành phố sử dụng nguồn nước chính là từ nước mặt Sông Đà, một số nơi sử dụng nguồn nước giếng khoan đã qua hệ thống lọc tại chỗ. Tuy nhiên, một số thời điểm các nguồn nước trên không đảm bảo về mặt chất lượng. Nguyên nhân do: đường ống bị rò rỉ, nứt,vỡ, các hệ thống dẫn nước tới hộ dân cư có khi chưa được lắp đặt riêng mà vẫn thả chung vào hệ thống rãnh thoát nước thải; hệ thống lọc giếng khoan chưa được bảo dưỡng định kỳ.

   Để xử lý tốt hơn và nâng cấp chất lượng nguồn nước sinh hoạt. Tùy theo điều kiện kinh tế, các hộ gia đình có thể sử dụng các hệ thống lọc nước 1 cột, 2 cột, hoăc 3 cột để  nâng cao chất lượng nguồn nước máy hiện tại.

Hệ thống lọc 1 cột: TSA01

- Công suất bộ lọc: 800l/h

- Chuyên dùng để xử lý cặn Sắt, Cặn đường ống, làm sạch nước...

- Cấu tạo bộ lọc:

+ Sử dụng 1 cột lọc duy nhất.

+ Vỏ và van cột lọc được sử dụng hàng nhập khẩu.

+ Sử dụng than hoạt tính gáo dừa, Than hoạt tính góp phần hấp phụ kim loại nặng lớn, làm trong nước.

+ Sử dụng hạt Mangan Greensand Có khả năng hấp phụ ASEN và các kim loại nặng khác.

+ Cát thạch anh hàng chuyên dụng chuyên dùng để lọc cặn sắt còn dư.

Hệ thống lọc 2 cột: TSA2

- Công suất bộ lọc: 800 - 1200l/h

- Chuyên dùng để xử lý cặn Sắt, Cặn đường ống, làm sạch nước...

- Cấu tạo bộ lọc:

+ Sử dụng 2 cột lọc .

+ Vỏ và van cột lọc được sử dụng hàng nhập khẩu.

+ Sử dụng than hoạt tính gáo dừa, Than hoạt tính góp phần hấp phụ kim loại nặng lớn, làm trong nước.

+ Sử dụng hạt Mangan Greensand Có khả năng hấp phụ ASEN và các kim loại nặng khác.

+ Cát thạch anh hàng chuyên dụng chuyên dùng để lọc cặn sắt còn dư.

Hệ thống lọc 3 cột: TSA3

- Công suất bộ lọc: 800 - 1200l/h

- Chuyên dùng để xử lý cặn Sắt, Cặn đường ống, làm sạch nước, làm mềm nước...

- Cấu tạo bộ lọc:

+ Sử dụng 3 cột lọc.

+ Vỏ và van cột lọc được sử dụng hàng nhập khẩu.

+ Cát thạch anh hàng chuyên dụng chuyên dùng để lọc cặn sắt còn dư.

 +Sử dụng than hoạt tính gáo dừa, Than hoạt tính góp phần hấp phụ kim loại nặng lớn, làm trong nước.

+ Sử dụng hạt Mangan Greensand Có khả năng hấp phụ ASEN và các kim loại nặng khác.

+ Sử dụng hạt trao đổi ion ( cation) góp phần hấp thụ canxi trong nước, làm giảm độ cứng của nước, chống đóng cặn đường ống.