Loading...
loc 10m3

Lọc nước giếng khoan công nghiệp, xử lý nước sinh hoạt công nghiệp


[Liên hệ]

Còn hàng

Thiên Sơn cung cấp hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp công suất theo thiết kế. Chất lượng nước đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn số 02QCVN - BTNMT. Hệ thống sử dụng phương pháp áp lực sục rửa và vận hành dễ dàng, phù hợp với các nguồn nước.

...