Loading...
Phương pháp sử dụng và bảo trì bình lọc hồ bơi

Phương pháp sử dụng và bảo trì bình lọc hồ bơi


[Liên hệ]

Còn hàng

 Bất cứ một vật thể chứa nước nào nếu trong một thời gian dài không lọc hay bảo trì bằng hóa chất sẻ trở thành một cái ao tù đọng. Do đó điều quan trọng là nước sử dụng cho mục đích giải trí là lọc dung cách và duy trì nước luôn sạch.

                     

Nguyên tắc lọc
Ngày nay các bộ lọc cát là thiết bị yêu thích ưu tiên cho hồ bơi và lọc spa bởi vì nó là than thiện với người - đơn giản và hiệu quả chi phí cài đặt và yêu cầu dịch vụ tối thiểu và bảo trì. Với một kích thước chính xác LACRON cát lọc - máy bơm  và đường ống các hồ bơi (hoặc spa) sẽ được an toàn và hấp dẫn cho những năm tới.
Chọn kích thước bình lọc cho hồ bơi gia đình.

Điều bắt buộc ngay từ đầu của việc thiết kế và xây dựng hồ bơi là kích thước và cách sử dụng được thành lập. Đối với hồ bơi gia đình bình thường sử dụng các kích thước bộ lọc phù hợp; xem tại của phần sản phẩm.

Định kích thước lọc cho hồ bơi thương mại và Spa

Đối với hồ bơi thương mại  cần liên hệ việc với các tiêu chuẩn địa phương, quy định của pháp luật

...