Loading...

DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT

Các dây chuyền triết chai, triết bình phục vụ ngành lọc nước tinh khiết công nghiệp, dùng cho dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng chai, đóng bình.