Loading...

Xô-đa tinh khiết


Giá: 25.000 VNĐ

Còn hàng

Dùng trong lọc nước.

Trong trường hợp PH không quá thấp, nước thường được xử lý bằng Na2CO3 vì tính baz của natricacbonat yếu, nếu dùng dư xút thì có thể tạo yếu tố không tốt cho sức khỏe người dùng.
Cơ chế tạo tính kiềm của natricacbonat:
Na2CO3(aq) -> 2Na(+)(aq) + CO3(2-)(aq)
trong nước, ion CO3(2-) có tính baz yếu:
CO3(2-) + H2O HCO3(-) + OH(-)
SMod fallingstar ghi phản ứng ở trên hoàn toàn chưa đúng bản chất.

Sản phẩm cùng loại

Bơm trục đứng

Giá: 7.800.000 VNĐ

Cốc lọc 20 inc trong

Giá: 400.000 VNĐ

Cốc lọc các loại

Giá: 250.000 VNĐ

Cột lọc composite

[Liên hệ]
C100

Hạt trao đổi ion C100

Giá: 55.000 VNĐ
lõi 20 inc

Lõi lọc 20inc các loại

Giá: 500.000 VNĐ
lõi sát khuẩn

Lõi lọc sát khuẩn

Giá: 900.000 VNĐ
...