Loading...
xư lý nước thải

Xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung


[Liên hệ]

Còn hàng

Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung được thiết kế gồm các giai đoạn sau:

    + Xử lý cơ học: loại bỏ rác, cặn,… điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải

     + Xử lý sinh học hiếu khí (bùn hoạt tính) kết hợp quá trình khử Nitơ (Nitrification and Denitrification): loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải (có khả năng phân hủy sinh học)

     + Xử lý bùn cặn: giảm độ ẩm của bùn trước khi thải bỏ theo quy định

 Hệ thống làm việc tự động. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 24 -2009, loại A. 

 Lĩnh vực áp dụng:

- Các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước và liên doanh.

Ưu điểm của thiết bị :

- Có khả năng đệm trong trường hợp lưu lượng nước thải ở mức cao hoặc trong nước thải có độc chất

- Hạn chế tối đa mùi hôi

- Quá trình xử lý rất ổn định, vận hành hệ thống đơn giản

- Chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng thấp.

Yêu cầu kỹ thuật trong vận hành, lắp đặt:

- Nhà xưởng, đất đai: Tùy thuộc vào quy mô công trình.

 

...